En DCP behandling är en behandling av viss form av håravfall. Alopecia areata, fläckvis håravfall, är den vanligaste formen av hårsjukdom som behandlas med DCP. Det skapas en kraftig hudirritation genom pensling av DCP i hårbotten. Denna immunomodulerande behandling utföres mycket restriktivt och som sista åtgärd då de flesta andra behandlingsformer inte visar sig fungera. Vissa stora regions sjukhus har specialiserat sig på denna typ av behandling och utför dessutom mycket forskning i ämnet.