Stark hårväxt av manligt utseende kan vara ett kosmetiskt problem för kvinnor. I många länder är det däremot ett helt normalt fenomen. Endast i sällsynta fall orsakas det av en hormonellt betingad sjukdom. Reklambudskap styr vad kvinnor upplever som helt normal hårväxt. Kvinnor med en helt slät och hårlös hud idealiseras ofta och framställs som vackra och friska. Trots detta vill ingen ha något håravfall på huvudet för där är det tabu att bli tunnhårig.
Klinisk bild
En ökad behåring av generande slag kan uppkomma på överläppen, underarmar, underben, lår, mage och bröst, ibland med rejält grova och mörka långa hår. Manliga släktingar har i regel då också extra kraftig hårväxt, t. ex. på överkroppen, armar och ben. Hypertrikos kallas tillståndet när behåringen på för en kvinna normala områden blir allt för kraftig, t.ex. på armar, underben, haka och överläpp. Vid s.k. hirsutism har den ökade behåringen ett mer manligt mönster och kan då finnas även på t.ex. lår, rygg, bröst, hals och kinder.

Hårväxten kan bli märkbar redan i 20-årsåldern och tilltar vanligen med ökad ålder.


En ökad behåring är oftast ärftlig betingad, normalt och naturligt förekommande i Sydeuropa och många andra länder. Detta precis som med håravfall. Av ärftliga skäl har huden i dessa fall en ökad mottaglighet för inverkan från normalt förekommande hormoner av manlig karaktär (androgener). I sällsynta fall beror hårväxten på en hormonell störning i t.ex.binjurar eller äggstockar. Vissa äldre typer av P-piller och annan hormonbehandling kan bidraga till uppkomsten, medan den i stället kan motverkas av andra nyare medel. En annan ovanlig orsak är sjukdomen polycystiska ovarier (PCO) där en hormonell rubbning leder till defekt fungerande äggstockar, vilket yttrar sig med bl.a. oregelbunden mens, övervikt, och hirsutism. Andra medicinska tillstånd t.ex. tumörer i binjurar m. m. är däremot en mycket ovanlig orsak.