Genetik är det som är vanligaste för håravfall hos män. Arvsanlaget är förprogrammerat att börja tappa hår vid en viss tidpunkt. Detta förutbestämda process kommer sedan att går vidare till generation efter generation. Det handlar om att det manliga könshormonet testosteron bryts ner till en för hårsäckarna skadlig produkt, dihydrotestosteron (DHT) och detta bryter på sikt ner energi produktionen i hårcellerna som svarar med att växa långsammare, tunnare och tillslut upphöra med att växa.

Även hos kvinnor spelar det manliga könshormonet och övergången till DHT en avgörande roll. Men kvinnors håravfall är långt mer komplex med varierande hormon koncentrationer i kroppen och större känslighet för mineralbrister och medicinering. Även utseendet för kvinnligt håravfall skiljer sig från mannen på många vis.