Allvarligare psykiska påfrestningar, depressioner, eller svårare grad av stressituationer är ibland orsak till diffust håravfall.
Intensiva bantningsperioder med ensidig diet eller svält kan orsaka tillfälligt håravfall. Invärtesmedicinska sjukdomar. Förutom vid järnbrist kan diffust håravfall ses vid sköldkörtelsjukdomar, men också en del svårare invärtes-medicinska sjukdomar. Tecken på sådana sjukdomar finns då samtidigt och ett eventuellt samband övervägs vid undersökningstillfället.
Vissa mediciner kan ibland hos enstaka personer orsaka ett diffust håravfall, vilket normaliseras successivt när behandlingen avslutats. Exempel är parkinsonmedel (levodopa), vissa blodtrycksmediciner (betablockerare), psykofarmaka (litium), hormonbehandling (androgener, p-piller) och A-vitaminpreparat. Det finns även hårshampoo (ketokonazol) som i enstaka fall kan ge håravfall. Man bör komma ihåg att många av dessa mediciner är mycket vanliga och ges till mängder av patienter utan problem. Håravfall är som regel en mycket ovanlig biverkan för de nämnda medlen.