Ny möjlighet för kvinnor med håravfall

Det finns nu en ny möjlig behandling mot tunnhårighet hos kvinnor. Den innebär att det tillförs tillväxtfaktorer (som gödning i gräsmattan) ner i huden där hårsäckarna växer och att hårsäckarna blir stimulerade till att växa snabbare och kraftigare. Nordic Hair är det enda företaget i Sverige som specialiserat sig på denna behandlingsform. Nordic Hair erbjuder denna behandling som är helt ofarlig och smärtfri. Tekniken bakom behandlingen har använts inom sjukvård och idrottsmedicin i över 15 år men det är först nu den har kommit att användas i hårbotten för ökat hårtillväxt.

I korthet kan sägas att från patienten tas det 7-10 ml blod som sedan processas i en centrifug där blodet separeras – de röda blodcellerna tas bort och kvar blir en svagt gul vätska med koncentrerad ”näring”, blodplättarna. Denna lösning injiceras sedan tillbaka i hårbotten inom de områden där hårkvaliteten är dålig eller tätheten av hår är låg. Hela processen tar cirka 45-60 minuter och går att genomföra på alla friska kvinnor med normala blodvärden. Det finns ingen risk för biverkningar som allergier då alla substanser som sprutas in u hårbotten kommer från personen själv.

För mer information kontakta Nordic Hair på 08 20 00 18 eller [email protected]